Kompetens och erfarenhet

Utbildning

Totalt finns 48 personer fast anställda (april 2012). Med extrapersonal blir vi sammanlagt ca 65 personer. Personalen har utbildningar inom hälso- och sjukvården som skötarutbildning, kognitiv beteendeterapi etc men också kunskaper inom snickeri, djurhantering, friskvård med mera.

Välutbildad personal. Bemanningen organiseras utifrån inagårdsmodellen, vilket innebär att vi har kompetens inom följande områden:

• Daglig verksamhet: Arbetsledare och vårdare
• Utbildning: Specialpedagog
• Psykiatrisk vård: Psykologer, psykoterapeuter, utredningspsykolog, drogterapeut och KBT-terapeut
• Somatisk vård: Sjuksköterskor och sjukgymnast
• Friskvård, hälsa och tandvård: Hälsopedagog och sjukgymnast
• Boendet, socialt nätverk: projektledare, social kompetens
• Ekonomi/framtidsplanering: Ekonomer och jurister

Inagården har bemanning dygnet runt under hela året.
Verksamheten bedrivs utan religiösa och politiska förtecken.

Vi arbetar utifrån en positiv människosyn med en fast övertygelse om människors inneboende resurser till förändring och utveckling.