Kontakter inom psykiatrin

Referenser

Utlåtanden om Inagården. Ta gärna kontakt med våra referenspersoner.

“Från rättspsykiatrin har vi personer med svåra problem där steget ut i samhället blir för stort. På inagården möter man upp dessa bra från första kontakt till utslussning. Tillsammans har vi jobbat fram en effektiv samarebetsmodell där vårt främsta fokus är individen i centrum.”

Ove Olrems, samordnare
Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
tel: 0706-11 08 62
epost: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)


Lars Lindstedt, Leg. Sjuksköterska och Vårdkoordinator
LRV-enehten, Landstinget Gävleborg
tel: 0706-003 114
epost: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Att våra klienter så småningom lämnar inagården och därefter mår bra är våra viktigaste referenser.