Samarbete med rättspsykiatrisk öppenvård

Rättspsykiatrisk kontroll

En förlängd arm. Med patienten placerad på inagården kan den rättspsykiatriska öppenvården bibehålla det rättspsykiatriska ansvaret och löpande ta del av relevant rapportering. Utifrån denna kan man effektivt planera och genomföra särskilda insatser och assistera inagårdens personal vid behov. Till skillnad från den framstegsfokuserad rapporteringen till hemkommun och anhöriga kan rapporteringen till rättspsykiatrin fokusera på eventuella risker och tecken på ett försämrat psykiatriskt tillstånd. På så vis kan utslussning från sluten psykiatrisk vård ske på kontrollerat och säkert sätt där öppenvården kan bibehålla rättspsykiatrisk kontroll i ett nära och effektivt samarbete med inagården.

 

Klienternas psykiska hälsa är central för planeringen.