Viktigt för att lyckas

Nära till djur och natur

Miljön är också en viktig del i vårt arbete. Inagårdens behandlingshem ligger i Älvkarleö och Tärnsjö med nära anslutning till djur och natur. I Tärnsjö har vi även en närliggande gård, Ljusbäck, med hästar, får och höns där djurintresserade klienter har möjlighet att få arbeta med och ha daglig kontakt med djur och lantbruk.

Flera positiva effekter
. Flertalet både internationella och nationella forskningsrapporter visar på att kontakten med djur har positiva effekter på stress- och depressionsrelaterade problem. Pulsen, blodtrycket och cortisolhalter i blod och saliv sjunker. När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid behaglig beröring. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning. Det kan i sin tur få fler positiva följder; att vi lättare söker kontakt med andra personer, vi blir mer nyfikna, minns bättre och lär oss lättare. Det speciella med relationen mellan människa och djur är också att den bygger på en helt ordlös relation och samspel. Djur uppfattas också som ärliga i sina reaktioner. För den som blivit sviken av människor kan djuret vara den enda nära vännen och den enda som erbjuder fysisk kontakt. Det i sin tur innebär att djuret har en extra hälsofrämjande effekt för dessa personer och är en viktig del av deras vardag och familj.

Ökad empatisk förmåga. Människor som har svårt för att sätta sig in i andras känslor kan i vissa fall ta till våld vid konflikter utan att förstå hur våldet drabbar offret. Forskning visar att relationer till djur och att ta hand om djur kan vara en väg att öka empatisk förmåga och minska aggressivt beteende. I vår kunskapsbank hittar du mer information om vad kontakten med djur har för inverkan på vård och hälsa. Länkar till: 1) Djur i vården (vårdforskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset) 2) Djurens betydelse för människornas hälsa (Margareta Håkanson, SLU Skara 2009)

Flertalet forskningsrapporter visar på att kontakten med djur har positiva effekter på stress- och depressionsrelaterade problem.