Kompetens och erfarenhet

Diagnoser

Många av våra klienter har ett trassligt förflutet och lider av komplexa beteendestörningar och samsjuklighet. Därmed spänner vår erfarenhet över en mängd olika diagnoser. Det är dock viktigt att betona att vårt arbete aldrig utgår strikt från en diagnos. Vår arbete startar alltid med en insiktsprocess där vi lär känna klienten och kartlägger hans eller hennes unika förutsättningar. Diagnoser som är vanliga bland våra klienter:

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Aspergers syndrom
• Autism
• ADHD
• Tourettes syndrom
Personlighets- och beteendestörning
• Impulskontrollstörning
• Självskadebeteende
Affektiv störning
• Bipolär sjukdom
• Depression
Lindrig till måttlig utvecklingsstörning
Psykoser

Diagnoser är individuella och därför är kraven på sysselsättning och vård också individuellt.