Utbildning för våra klienter

En andra chans

Individuella förutsättningar.
Många av våra klienter har ofullständiga utbildningar och vissa brottas med läs- och skrivsvårigheter eller andra handikapp som försämrat koncentrations- och inlärningsförmågan. På inagården får man en andra chans att lära sig. Vår specialpedagog kartlägger varje klients behov och tar fram individuella utbildningsplaner, där program och målsättning anpassats specifikt för varje enskild klients intressen, förutsättningar och förmåga.

Samarbete med gymnasieskola.
För gruppen unga vuxna, arbetar vi just nu med att sätta samarbetet med ett närliggande jordbruksgymnasium. Det innebär att ungdomar med ofullständiga gymnasiebetyg har möjlighet att återuppta sina studier och få ett fullständigt avgångsbeetyg.

Våra pedagoger har utbildning som är särskilt anpassad för den individuella undervisning vi bedriver på inagården.