Utbildning

Ständig utveckling

Utbildning är något som är centralt i inagårdens verksamhet. Dels handlar det om den utbildning som vi erbjuder våra klienter och hur vi bedriver denna, men minst lika viktigt är den utbildning som kan vara avgörande för en lyckad utslussning: Utbildningen av personal och närstående i samband med hemflytt.

Har du idéer eller funderingar som rör inagårdens utbildningsverksamhet, tveka inte att kontakta oss.

Utbildning sker både praktiskt och teoretiskt efter var och ens förmåga.