Kontakter inom kommuner och landsting

Referenser


Utlåtanden om Inagården.
Ta gärna kontakt med våra referenspersoner.

“Från rättspsykiatrin har vi personer med svåra problem där steget ut i samhället blir för stort. På inagården möter man upp dessa bra från första kontakt till utslussning. Tillsammans har vi jobbat fram en effektiv samarebetsmodell där vårt främsta fokus är individen i centrum.”

Lars Lindstedt, Leg. Sjuksköterska och Vårdkoordinator
LRV-enehten, Landstinget Gävleborg
tel: 0706-003 114
epost: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Yvonne Ullström, Socialsekreterare
Myndighetsenheten Krokoms kommun
tel: 0640-162 71
epost: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Att våra klienter så småningom lämnar inagården och därefter mår bra är våra viktigaste referenser.