Vårt arbete med djur

Ger synliga hälsoeffekter

inagårdens behandlingshem ligger i Älvkarleö och Tärnsjö, nära till djur och natur. I Tärnsjö har vi en närliggande gård, Ljusbäck, med hästar, får och höns. Där kan djurintresserade klienter arbeta med lantbruket och umgås med djuren.

Positiv effekt
Flertalet både internationella och nationella forsknings- rapporter visar på att kontakten med djur har positiva effekter på stress- och depressionsrelaterade problem. Pulsen, blodtrycket och cortisolhalter i blod och saliv sjunker. När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid kontakten med djuret. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning. Det kan i sin tur få fler positiva följder; att vi lättare söker kontakt med andra personer, vi blir mer nyfikna, minns bättre och lär oss lättare. Det speciella med relationen mellan människa och djur är också att den bygger på en helt ordlös relation och samspel. Djur uppfattas också som ärliga i sina reaktioner. För den som blivit sviken av människor kan djuret vara den enda nära vännen och den enda som erbjuder fysisk kontakt. Det i sin tur innebär att dju- ret har en extra hälsofrämjande effekt för dessa personer och är en viktig del av deras vardag och familj.

Ökad empatisk förmåga
Människor som har svårt för att sätta sig in i andras känslor kan i vissa fall ta till våld vid konflikter utan att förstå hur våldet drabbar offret. Forskning visar att relationer till djur och att ta hand om djur kan vara en väg att öka empatisk förmåga och minska aggressivt beteende. I vår kunskapsbank hittar du mer information om vad kontakten med djur har för inverkan på vård och hälsa. Där hittar du nedladdningsbara pdf-filer eller länkar bland annat till: 1) Djur i vården (vårdforsk- ning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset) 2) Djurens betydelse för människornas hälsa (Margareta Håkanson, SLU Skara 2009)