Våra värderingar

Vägleder till en framtid utan kaos

Våra grundläggande värderingar är vägledande i allt vi är och allt vi gör. De är ett stöd i vårt dagliga arbete och hjälper oss att nå våra mål och skapa en framtid utan kaos - för människor som ingen vill se.

Struktur
Vi har en tydlig och välstrukturerad metod i vår verksamhet.
Vi arbetar med tydliga mål och aktiviteter.
Vi mäter och följer upp resultat.

Uthållighet
Vi tror på individens utvecklingsförmåga och ger inte upp. 
Vi arbetar långsiktigt utifrån individuella förutsättningar.

Empati
Vi lyssnar på dina behov och försöker möta dig där du är.
Vi respekterar alla oavsett bakgrund och erfarenhet.

Lärande
Vi bevakar löpande utvecklingen inom psykologi och beteendevetenskap.
Vi lär oss av de resultat och erfarenheter vi gör i det dagliga arbetet.
Vi strävar efter att sprida vår kunskap och våra erfarenheter.

 

Och vi lever som vi lär.