Vår kompetens

Vad krävs för att få arbeta här?

Alla våra medarbetare väljs med stor omsorg. Paradoxalt nog är inte utbildning det främsta kriteriet när vi rekryterar. Utbildning kan alltid kompletteras. Grundläggande värderingar och rätt attityd till arbetet och sina medmänniskor är däremot helt avgörande. Våra medarbetare har både mod och kompetens för att möta människor i alla lägen, även i konflikt. Konflikter som är nödvändiga för att utveckling ska komma till stånd.

Våra kompetenser. Totalt har vi i dagsläget 65 personer fast anställda. Med extrapersonal blir vi sammanlagt ca 95 personer. Bemanningen organiseras utifrån inagårdsmodellen och omfattar följande kompetenser:

• Arbets- och fritidsledare
• Snickare och målare
• Specialpedagog
• Psykologer och psykoterapeuter
• Utredningspsykolog
• Drogterapeut
• KBT-terapeut
• Sjuksköterskor
• Sjukgymnast
• Hälsopedagog
• Boendeassistenter
• Ekonomer

Verksamheten bedrivs utan religiösa och politiska förtecken. Vi arbetar utifrån en positiv människosyn med en fast övertygelse om människors inneboende resurser till förändring och utveckling.
Inagården har bemanning dygnet runt under hela året.

 

Vår kompetens består i både hårda fakta och mjuka värden.