Vilka är vi och vad kommer vi ifrån?

Vår historia

Inagårdens verksamhet startade 1998 med en vårdplats och har sedan dess vuxit och utvecklats till att i dag bestå av totalt 40 vårdplatser fördelat mellan Tärnsjö och Älvkarleö. Vårt arbete har under åren lett fram till enastående individuella resultat och inagårdsmodellen utvecklas alltjämt i takt med att vi följer upp och utvärderar resultaten i vår verksamhet.

2001 förvärvades fastigheten i Tärnsjö, som tidigare tjänat som äldreboende och 2003 förvärvades lantbruket Ljusbäck, med 1 vårdplats i nära anslutning till Tärnsjö.

Hösten 2004 stod 4 st LSS-platser klara i Tärnsjö och 2007 utökade vi Ljusbäck med ytterligare 2 vårdplatser.

I april 2010 invigde vi vår nybyggda anläggning med 18 platser i Älvkarleö och hösten 2010 tillkom 2 st träningslägenheter ute på samhället i Älvkarleö.

Totalt finns idag 40 vårdplatser på inagården.

Vi lever som vi lär. Klienternas utveckling är också vår största källa till glädje.