Om oss

Kort om inagården

Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos. Våra klienter har ofta ett trassligt förflutet och många lider av både psykisk sjukdom och funktionshinder eller hjärnskador. Målsättningen med vårt arbete är att våra klienter skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt.

Mot alla odds. Det kanske mest unika med inagården är alla de solskenshistorier vi kan berätta om våra klienter. Människor som utvecklats mot alla odds och hittat vägen till ett fungerande liv. Bland annat har det visat sig att de klienter som har en utagerande problematik har minskat antalet aggressionsutbrott med i genomsnitt 75% under sin tid på inagården. Det kan vara precis den skillnad som krävs för att möjliggöra en flytt till ett eget boende i hemkommunen.

Utomhusaktiviteter är en viktig del i inagårdsmodellen. Därför har vi bland annat tillgång till egna gårdar med djur.