Informationsbroschyr

I den här broschyren kan du hitta det mesta som rör inagårdens verksamhet. Här har vi samlat information utifrån våra olika målgrupper intressen och behov - allt för att man enklare ska hitta relevant information oavsett vem man är.

Ladda ner dokument

Inagården rapport 2012

2012-års rapport över inagårdens arbete och resultat. Genom att löpande dokumentera våra klienters framsteg kan vi sammanställa effekterna av inagårdens inriktning och arbetssätt. Rapporten visar fortsatt på goda resultat för klienter som har en utåtagerande problematik. Antalet aggressionsutbrott minskar i genomsnitt med 75%. Från i genomsnitt 4 aggressionsutbrott per månad till i genomsnitt 4 per år. Denna skillnad kan vara precis vad som krävs för att möjliggöra ett gruppboende eller ett eget boende i hemkommunen.

Ladda ner dokument