Utanförskapets pris

Skandiabanken har tagit fram en kalkyl som visar på de dolda samhällskostnaderna för utanförskapet. Här kan du söka på din kommun och se vad det kostar och hur kostnaderna fördelas: utanförskapets pris

Kostnader för unga vuxna med psykisk ohälsa

Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen.
Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering

Ladda ner dokument