Utanförskapets pris

Skandiabanken har tagit fram en kalkyl som visar på de dolda samhällskostnaderna för utanförskapet. Här kan du söka på din kommun och se vad det kostar och hur kostnaderna fördelas: utanförskapets pris

Djur i vården

Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.
Ingemar Norling Sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

äöå

Ladda ner dokument

Djurens betydelse för människors hälsa

Denna skrift är en sammanfattning av forskningsrapporten ”Husdjur och folkhälsa. En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsdjuren och lantbrukets djur för människors hälsa”, som skrevs på uppdrag av Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen av Margareta Håkanson, Carina Palmgren Karlsson, Marie Sallander, samtliga forskare vid SLU samt Göran Henriksson, forskare vid regionens folkhälsokansli.

Ladda ner dokument