SiL Kvalitetsindex

Skandinavisk Sjukvårdsinformation har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av verksamheter har vi intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter.

Ladda ner dokument

Inagården rapport 2012

2012-års rapport över inagårdens arbete och resultat. Genom att löpande dokumentera våra klienters framsteg kan vi sammanställa effekterna av inagårdens inriktning och arbetssätt. Rapporten visar fortsatt på goda resultat för klienter som har en utåtagerande problematik. Antalet aggressionsutbrott minskar i genomsnitt med 75%. Från i genomsnitt 4 aggressionsutbrott per månad till i genomsnitt 4 per år. Denna skillnad kan vara precis vad som krävs för att möjliggöra ett gruppboende eller ett eget boende i hemkommunen.

Ladda ner dokument