Kunskapsbanken

Hitta det du söker

Här samlar vi värdefulla kunskaper och erfarenheter både från vår egen verksamhet och andras. Hör av dig till oss om du inte hittar det du söker, eller om du sitter inne med värdefull information som vi kan publicera.

 

Kunskap är viktigt ur många synvinklar. På inagården är lärandet centralt, både i skolbänken och i den dagliga verksamheten.