Idéer och synpunkter

Dina idéer är viktiga för oss

På inagården utvecklas vår verksamhet dagligen i mötet med våra klienter. Målsättningen med vårt arbete är att våra klienter skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt. För att lyckas med det krävs löpande utveckling av våra medarbetare och våra arbetssätt.

Utöver utbildning och löpande utvärdering av vårt arbete behöver vi också dina idéer och synpunkter för att kunna bli ännu bättre. Oavsett om du är klient, anhörig, medarbetare eller samarbetspartner, är dina idéer viktiga för oss. Givetvis kan du lämna dina idéer och synpunkter helt anonymt. Vill du att vi ska återkomma till dig, behöver vi dock få dina kontaktuppgifter.

Lämna dina idéer och synpunkter här.

Nedanstående kontaktuppgifter är helt frivilliga. Om du vill att vi
ska återkomma till dig angående dina idéer så behöver vi få dina
kontaktuppgifter.För det mesta finns det någon som kan svara i telefon.