Livet efter inagården

Vad händer sedan?

Så snart vi bedömer att du har nått dina mål och känner dig redo för nästa steg, sätter vi igång med utslussningsarbetet.

Träningslägenhet
I ett första steg handlar det oftast om att du flyttar till en egen träningslägenhet, på nära avstånd från gruppbostaden. Där får du sedan träna en tid på att klara dig själv i större utsträckning. Med personalens stöd och i lagom takt får du träna på allt ifrån att möblera den egna lägenheten till att planera matinköp, laga mat, tvätta kläder och städa.

Utslussning
I nästa steg kanske du flyttar till en av våra utslussningslägenheter, där du lever så självständigt som möjligt med ett minimum av stöd från inagårdens personal. Ett alternativ kan vara någon form av gruppboende i din hemkommun.

Hemflytt
När det är dags för slutgiltig flytt till hemkommunen, hjälper inagården till med allt som du behöver för att komma till rätta i din nya bostad. Vi ser till att det blir ett boende som passar dig och dina behov och att du får träffa den nya personalen i god tid inför flytten.

Dags att fundera över nästa steg - ett mer självständigt boende.