Vistelsen på inagården

Hur länge stannar man?

Det enklaste svaret på denna fråga är givetvis att det varierar från person till person. Det beror på vad man har varit med om tidigare i livet och var man befinner sig just nu. Vissa personer behöver mer tid för att bli klara medan andra behöver mindre.

Tid att lära känna varandra
Gemensamt för alla som bor här är ändå att man har några saker som man behöver jobba på. Vår grundinställning är att det krävs minst ett halvår för att först lära känna varandra ordentligt och hinna jobba lite på det som vi gemensamt kommit fram till i din utvecklingsplan. Så fort vi vet hur just din utvecklingsplan ser ut, så kan vi också göra en uppskattning på hur länge vi tror att du behöver stanna här.

Din utveckling är viktig för oss

Vi vet att varje människa har kraft att växa och utvecklas. Att hur mörkt och svårt det än verkar, så finns möjligheten att växa som människa. Att kunna bli mer självständig. Att lära sig nya saker. Att möta andra människor och förstå och göra sig förstådd. Allt det vi gör här tillsammans med dig har ett enda syfte och det är att du ska utvecklas i den riktning som är bäst för dig.

Ömsesidig respekt och tillit
För att nå ett bra resultat i utvecklingsarbetet krävs ömsesidig respekt och tillit. Det är inget man får över en natt. Det är något man förtjänar över tid, i takt med att man lär känna varandra. Med andra ord, räkna med att investera lite tid på din egen utveckling.

 

Det kan ta tid att få på sig stövlarna och hämta hem maten till middagsbordet.