inagårdsmodellen

Vårdplanen som grund

Kartläggning och vårdplan. När en klient först anländer till inagården görs en grundlig kartläggning av individens behov och bedömda utvecklingspotential. Därefter tar vi tillsammans fram en vårdplan med tydliga mål för klientens utveckling. Vårdplanen omfattar allt ifrån social, psykologisk och somatisk utveckling till ren utbildning och utveckling av intressen och fritidsaktiviteter

Vårdplanering och halvårsrapport. En gång i halvåret sammankallar vi till gemensam vårdplanering där alla berörda parter bjuds in och förväntas delta. Till vårdplaneringsmötet sammanställer vi också en halvårsrapport som sammanfattar tiden som gått, gjorda framsteg och förslag till eventuella åtgärder och fortsatt utvecklingsarbete.

Löpande över tid skickar vi även korta status- och incidentrapporter som sammanfattar nuläget och eventuella åtgärder. Den här rapporteringen sker enligt överenskommelse, både i frekvens och format. Vi kan leverera den via e-post och sms eller i pappersformat.

Tydlig rutiner med mycket motion ingår i vårdplanen för de allra flesta.