Inagårdsmodellen

Utbildning

Generellt inagårdsmodellen. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad utslussning kan vi utbilda personal och anhöriga i det nya boendet. Den här utbildningen omfattar alla de kritiska framgångsfaktorer som finns i inagårdsmodellen:

• Daglig aktivitet
• Relationer & social träning
• Utveckling av intressen & fortbildning
• Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa
• Hög personaltäthet & adekvat medicinering
• Specialistkompetens
• Rapportering och löpande kontakt med anhöriga

Skräddarsydd utbildning. Vanligtvis sätter vi också ihop en skräddarsydd utbildning utifrån individens specifika behov och identifierade kravlista. Här tittar vi på hur det nya boendet fungerar och hur man kan tillgodose alla de behov som klienten har. Hur löser man allt ifrån vård och omsorg till hjälp med dagliga sysslor, fortsatt utbildning och en aktiv fritid? I samband med utbildningen kan vi tillsammans identifiera svaga punkter eller risker som vi därmed kan förebygga och borga för en lyckad utslussning.

 

Det långsiktiga resultatet av vårt arbete beror till stor del på hur väl vi kan överföra vår kunskap och gjorda erfarenheter.