Vad kostar en placering?

Hur man jämför äpplen med päron

Många alternativ. Många HVB-hem riktar sig till både vuxna och unga vuxna. Utmaningen för den som letar ett lämpligt boende för en svår placering, är dels att säkerställa att alla behov kan tillgodoses men också att förstå vad som ingår i priset. I vissa fall ingår bara just boendet. Då tillkommer alla de kostnader som förknippas med vård och omsorg, utbildning, socialt nätverk och en meningsfull fritid. I vissa fall måste du kanske dessutom upphandla och ombesörja uppföljning av dessa tjänster själv. I sämsta fall resulterar det i ett antal behov som lämnas otillfredsställda och leder till en misslyckad placering.