Kontakter på kommuner

Referenser

Utlåtanden om Inagården. Ta gärna kontakt med våra referenspersoner:

Frida Wimmercranz, Socialsekreterare
Myndighetsenheten Krokoms kommun
tel: 0640-16 484
epost: frida.wimmercranz@krokom.se