Kompetens

Vår personal är vår styrka

Totalt finns 55 personer fast anställda (september 2012). Med extrapersonal blir vi sammanlagt ca 80 personer. Personalen har utbildningar inom hälso- och sjukvården som skötarutbildning, kognitiv beteendeterapi etc men också kunskaper inom snickeri, djurhantering, friskvård med mera.

Våra kompetenser. Bemanningen organiseras utifrån inagårdsmodellen, vilket innebär att vi har kompetens inom följande områden:

• Arbetsledning och handledare för dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter
• Utbildning (Specialpedagog)
• Psykiatrisk vård (psykologer, psykoterapeuter, utredningspsykolog, drogterapeut och KBT-terapeut)
• Somatisk vård (Sjuksköterskor och sjukgymnast)
• Friskvård, hälsa och tandvård (hälsopedagog och sjukgymnast)
• Boendet, socialt nätverk/vänner
 
• Ekonomi/framtidsplanering

Verksamheten bedrivs utan religiösa och politiska förtecken. Vi arbetar utifrån en positiv människosyn med en fast övertygelse om människors inneboende resurser till förändring och utveckling.
Inagården har bemanning dygnet runt under hela året.

Kompetens är ett brett uttryck som inbegriper ett tydligt ledarskap. Både när det gäller dialogen med våra boende och när det gäller planeringen.