Hur lång tid tar det?

Rasande utvecklingstakt ...


Den genomsnittliga behandlingstiden
ligger på två till tre år. Det kan låta som en lång tid, men för det stora flertalet av våra klienter innebär detta en rasande utvecklingstakt. Många av våra klienter har aldrig haft ett eget, fungerande boende – någonsin, under hela sitt liv. Betänker man detta och alla övriga förutsättningar är tiden kort och investeringen liten. Alternativet är ofta betydligt mer kostsamt. Både i tid, pengar och mänskligt lidande. Läs mer om detta i vår rapport Framtid utan kaos, under avsnittet dolda kostnader – Siffror som ingen vill se.

Dags att lägga inabåtens åror åt sidan och tända lyktan i eget hem.