För dig som arbetar inom kommunen

Så kan vi hjälpa dig

Svåra placeringar. Vi kan vara ett komplement eller det stöd ni behöver för att på sikt kunna hjälpa människor tillbaka till ett fungerande liv i samhället. Många av de handläggare vi möter uttrycker sin frustration över svåra placeringar. Ofta krävs en psykiaters kompetens och erfarenhet för att göra en bedömning av vilket boende som krävs. Därtill har man en begränsad budget och krav på snabba resultat att förhålla sig till. Vi kan hjälpa dig med allt ifrån en första kartläggning och budget, till en vårdplan och en placering med siktet inställt på en lyckad utslussning och en fungerande framtid för din klient/brukare.

Det här kan du förvänta dig av oss:
• Att vi aktivt arbetar för klientens utveckling så att hon/han skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt.
• Att vi tillsammans med klienten tar fram en vårdplan som alla parter kan enas kring.
• Att vi stöttar din dialog med såväl anhöriga/närstående som landsting och övriga samarbetspartners.
• Att vi alltid är med dig och finns till hands när du besöker den placerade klienten/brukaren.
• Att vi hjälper dig med logistik och allt praktiskt som krävs för att mötas – antingen här på inagården eller vid besök i hemkommunen.
• Att vi alltid håller dig informerad om det som är viktigt för dig att veta.
• Att du löpande får en detaljerad rapport som beskriver status/framsteg, eventuella incidenter samt föreslagna åtgärder och insatser framåt.
• Att vi alltid gör vårt bästa för att besvara dina frågor och att du ska känna dig trygg.

Det här önskar vi oss av dig:

• Att syftet med placeringen på inagården är en hållbar utveckling för den aktuella klienten/brukaren.
• Att det finns en tydlighet i kommunikation och förutsättningar.
• Att det finns ett ömsesidigt engagemang kring vårdplan och ansvarsfördelning, inte minst vid utslussning och hemflytt.
• Att du tar del av den information som vi skickar eller på annat sätt delger dig.
• Att du har tålamod och tillit till vårt arbete.