Praktiska tips och vägledning

Vad kan jag som anhörig göra?

Skaffa kunskap om din närståendes eventuella diagnoser och särskilda behov. Är du förälder till en ung vuxen kan det vara svårt att få veta fullt ut vilka diagnoser och framtidsutsikter läkarna ger. Många gånger är informationen belagd med sekretess och kräver medgivande från patienten för att föräldrar eller andra närstående ska få ta del av nödvändig information.

Sök information och referenser. Ta kontakt med andra som befinner sig eller har befunnit sig i liknande situation. Det finns ett antal intresseföreningar och anhörigorganisationer som kan vara behjälpliga (se några här till vänster). Lär av och stötta varandra.

Arbeta aktivt
med att själv hitta en förvaltare/god man om en sådan krävs. Det är något av en flaskhals i många kommuner och dessvärre stoppar det ofta upp processen att hitta bra vård och boendeformer.

Ställ krav på att få vara delaktig i alla planeringsmöten med kommun och landsting. Föreslå gärna ett upplägg med en delad budget (där landstinget bekostar vården) om kommunen inte vill bekosta allt som krävs. Den främsta fördelen med ett sådant upplägg är att det tvingar fram en gemensam målbild och skapar ett ömsesidigt engagemang.

Säkerställ att alla delar av din närståendes behov tillgodoses:
• Psykiatrisk vård
• Somatisk vård
• Friskvård/hälsa
• Boende
• Socialt nätverk/vänner
• Dagliga aktiviteter/meningsfull sysselsättning
• Utbildning
• Fritidsaktiviteter
• Ekonomi/framtidsplanering

Besök oss på inagården. Ta del av en dag på inagården och bilda dig en egen uppfattning om hur vi arbetar och hur vistelsen skulle kunna se ut för just din närstående.

 

Det är viktigt att alla som bor hos oss trivs. Det är en stor förändring i livet att flytta till inagården, och att få sätta sin personliga prägel på tillvaron kan vara avgörande för välbefinnandet.