Stödgrupper och föreningar

Under text

Anhörigförening Borderline
www.anbo.se

Anorexi/bulemi-kontakt
Riksförening mot ätstörningar.
www.abkontakt.se

OCD-föreningen Ananke

Ideell förening för människor med tvångssyndrom och deras anhöriga.
www.ananke.org/stockholm

Autism- och Aspergerförbundet

Intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd.
www.autism.se

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder.
www.attention-stockholm.nu

Föreningen Balans
Stödförening för människor med depressiva eller manodepressiva besvär.
www.foreningenbalans.nu

FUB
Intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
www.fub.se

RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa.
Organisation som arbetar med kamratstöd och intressepolitik för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa.
www.rsmh.se

SPES
Riksorganisationen för suicidprevention och efterlevandes stöd.
www.spes.nu

Schizofreniförbundet
Intresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykoser. Förbundet arbetar för att tillvarata intresset för de som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga.
www.schizofreniforbundet.se